مدیر دفتر اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی در سوریه گفت: آنچه ادعا می کنند رویدادهای سوریه انقلاب واقعی بوده دروغ بزرگ است که با آن راه را برای تکفیری ها باز کردند و سوریه را به وضعیت کنونی کشاندند.

به گزارش پرس شیعه؛ مسعود اسد اللهی، مدیر دفتر اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی در نشست تخصصی بحران سوریه در نهمین اجلاس مجمع عمومی رادیو تلویزیون های اسلامی گفت: امروز در کشورهای عربی و غربی تلاش فراوانی صورت می گیرد تا اینطور بیان کنند که گروه های مردمی در سوریه انقلاب کرده و باید با آنان تعامل کرد.

وی در ادامه با بیان این که هر انقلابی در عصر معاصر از طبقه های میانه همچون دانشجویان و کارمندان آغاز شده و به روستاها کشیده می شود، تصریح کرد: این روند هرگز معکوس نمی شود که انقلاب فرانسه و ایران این چنین بود.

مدیر دفتر اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی ادامه داد: رویداد و تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد دقیقا عکس این جریان بود و بحران سوریه از درعا، جایی که اقتصاد متکی بر کشاورزی و ساختار عشایری داشت آغاز شد.

اسد اللهی با بیان این که مناطقی که اقتصاد متکی بر کشاورزی دارند هرگز صلاحیت رهبری جنش های انقلابی را نداشته و ندارند، خاطرنشان کرد: حلب شهری موثر و قابل توجه از جنبه های فرهنگی، تاریخی، علمی و صنعتی است که اگر تحرکات از آنجا آغاز می شد امکان شکل گیری انقلاب در این منطقه وجود داشت.

وی با بیان این که آنانی که ادعا می کنند رویدادهای سوریه انقلاب واقعی بوده دروغ بزرگی گفته اند، بیان کرد: آنان تلاش دارند تا با این طرز بیان راه را برای تکفیری ها باز کنند که امروز نیز سوریه را به وضعیت کنونی کشانده اند.

آمریکا به دنبال دامن زدن به تحرکات فاشیسم دینی در منطقه است

در ادامه استاد علی احمد، مشاور وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات سوریه در این نشست با بیان این که دیدگاه کشورهای غربی و مستکبر دستیابی به اهداف و مقاصد خود از راه ایجاد درگیری و تنش در سوریه است، گفت: اندیشه آنان سیطره و تسلط بر ثروت ها و منابع ملت حاضر در خاورمیانه است که از همکاری کشورهای سلفی نیز استفاده می کنند.

مشاورز وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات سوریه با بیان این که آمریکا و متحدان غربی اش در پی تسلط بر اقتصاد منطقه و دامن زدن به تحریکات فاشیسم دینی در خاورمیانه هستند، یادآور شد: امروز کشورهای غربی از نیروهای خاموش برای مقابله با نیروهای ملی در سوریه استفاده کردند و غرب به سبب شکاف در این موضوع امروز در کشورهای ما رسوخ کردند.

وی ادامه داد: امروز درگیری های ما با دشمنان طولانی مدت خواهد بود و باید تلاش کرد تا کشورهای بزرگی همچون چین، روسیه، ایران و سوریه در کنار هم قرار بگیرند تا برای تحقق اهداف متعالی خود تلاش کنند.