رئیس جمهور روسیه در مصاحبه ای موفقیت نشست «جی- ۲۰» را در گرو احترام به دیدگاه های هر یک از کشورهای عضو دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از آغاز نشست سران گروه ۲۰ موسوم به «جی-۲۰» در هامبورگِ آلمان به اظهارنظر در این باره پرداخت.

پوتین در آستانه برگزاری این نشست در مقاله ای در روزنامه آلمانی «هاندلسبالت»(Handelsblatt) نوشت: موفقیت این گروه بر اساس احترام به دیدگاه های هر یک از کشورهای عضو صرف نظر از اقتصاد و جایگاهشان در نظام پولی و بانکی بنا شده و من اطمینان دارم که نتایج این نشست مثبت خواهد بود.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: تأثیر فعالیت «جی-۲۰» به عنوان یک ساختار جهانی در هدایت امور حتی در شرایط کنونی که بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان افزایش داشته، کاهش نیافته است.