جنبش های جهاد اسلامی فلسطین به سخنان روز چهارشنبه «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش های جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین به سخنان روز چهارشنبه «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس واکنش نشان دادند.

در همین راستا، جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: راهکار سیاسی اسماعیل هنیه همسو با دیگر طرح های ملی فلسطین است که با مخالفت طرف هایی که به معاهده اسلو دل بسته اند، مواجه شده است و اینجاست که اهمیت موضوع لغو معاهده اسلو مشخص می شود.

همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطی نیز تصریح کرد: سخنان هنیه بیانگر یک رویکرد مثبت و مورد توافق است که ما نیز آن را تایید می کنیم و برای تقویت آن تلاش می کنیم.

روز گذشته اسماعیل هنیه عنوان داشت: ما می خواهیم با همگان در چارچوب یک استراتژی مشخص در زمینه های سیاسی و مسائل مربوط به مقاومت و ایجاد نهادها همکاری کنیم. کسانی هستند که می خواهند دامنه آتش های به وجود آمده در منطقه را برای از بین بردن وحدت امت و حلال کردن خون مردم افزایش دهند.