کتاب فهم جهان زندگی نوشته علی شهبازی و به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب فهم جهان زندگی نوشته علی شهبازی و به همت انتشارات نقد فرهنگ در قطع رقعی و ۳۱۰ صفحه به زیور چاپ آراسته شد. این کتاب امسال به قیمت ۲۰ هزار تومان روانه بازار نشر شد.

در این رساله کوشش شده است روشی برای تفسیر پدیده های انسانی ارائه گردد. لذا در ابتدا آثار و آراء متفکرین در این زمینه کنکاش شده و سپس نظریه نویسنده با تکیه بر استدلال مطرح می شود. بر طبق مباحث این رساله روش مطلوب تفسیر پدیده های انسانی هرمنوتیک زندگی نامیده شده است.

ایده اصلی هرمنوتیک زندگی بدین قرار است: «چنانکه زندگی اساس و بنیاد کنش ها و نظامات انسانیست، پس تنها خود زندگی می تواند بما بگوید که معانی پس پشت پدیده های انسان چیستند». براساس این مفروض در اثر پیش رو روشی ارائه می شود تا بتوان با ارجاع به خود زندگی، کنش ها و نظاماتی انسانی را که بر جهان زندگی استقرار دارند به فهم آورد.