عربستان، امارات، بحرین و مصر در بیانیه ای با اشاره به پاسخ منفی قطر مدعی شدند این پاسخ نشانه ارتباط دوحه با گروههای تروریستی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در بیانیه ای آورده اند مخالفت قطر با مطالبات پیشنهادی همسایگان نشانه ارتباط این کشور با گروههای تروریستی است و کشورهای تحریم کننده تدابیر و تصمیمات جدیدی برضد قطر اتخاذ خواهند کرد.

این کشورها تاکید کردند تدابیر سیاسی ، اقتصادی و قانونی جدیدی بر ضد قطر اعمال خواهند کرد.

در بیانیه آنها آمده است که دولت قطر تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف ها و مناقشه منطقه را تضعیف کرده است و مخالفت دوحه با اجرای مطالبات و خواسته های همسایگانش تاکیدی بر ادامه تلاش های آن برای تخریب و تضعیف امنیت و ثبات در منطقه است.

این چهار کشور عربی مدعی شدند هدف این کشورها از اتخاذ تدابیر و اقدامات جدید دولت قطر است نه ملت آن.