خادم مسجد شهر «دوبلین» پس از مواجهه با سارق، وی را به آرامش دعوت کرده و او را مهمان کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ خادم مسجد شهر «دوبلین»، پایتخت جمهوری ایرلند پس از مواجهه با سارق مسجد، وی را به آرامش دعوت کرده و با تهیه تخم مرغ جهت صبحانه از او پذیرایی کرد.

«استفان بویل»، ۲۸ ساله که از طریق پنجره وارد ساختمان شده و برای سرقت زیر یک میز خود را پنهان کرده بود، با دیدن «علی یاسین»، خادم مسجد با چاقو به وی حمله کرد، اما با فنون دفاع شخصی خادم مسجد تسلیم شد.

یاسین پس از دستگیری سارق وی را به آرامش دعوت کرد و با خطاب اینکه تو انسان خوبی هستی، از وی خواست تا صبحانه میل کند و با شنیدن مشکلات بویل اجازه داد مسجد را ترک کند.

خادم مسجد پس از رفتن سارق متوجه شد دو عدد گوشی همراهش از سوی وی به سرقت رفته است و مجبور شد حادثه را به پلیس گزارش دهد.

یاسین پس از مسدود کردن شماره گوشی‌های همراه خود از سارق خواست تا آن‌ها را بازگرداند و بویل با عذرخواهی گوشی‌ها را پس داد.

وی با اعتراف به اینکه اعتیاد داشته و بی خانمان است و انگیزه سرقت او به خاطر تهیه مواد بوده است، به یک مرکز ترک اعتیاد فرستاده شد تا پس از دوره درمان در دادگاه محاکمه شود. وی در طول دوره درمان تحت نظارت نیروهای پلیس خواهد بود.

بویل در سال ۲۰۱۶ از سوی دادگاه دایره جنایی دوبلین به اتهام سرقت از منزل «علی حسین» و سه منزل متعلق به خانواده‌های مسیحی محکوم شناخته شد.