یک روزنامه آمریکایی با توصیف یکی از رهبران اسیر جنبش فتح در زندان‌های رژیم صهیونیستی به عنوان رهبر مبارز راه آزادی، خشم محافل رسانه‌ای این رژیم را برانگیخت.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با توصیف مروان برغوثی از رهبران اسیر جنبش فتح در زندان‌های رژیم صهیونیستی به عنوان رهبر مبارز راه آزادی، خشم محافل رسانه‌ای این رژیم را برانگیخت.

رسانه‌های عبری اعلام کردند، این روزنامه از آغاز سال جاری تاکنون برای دومین بار است که برغوثی را اینگونه توصیف می‌کند.

این روزنامه آمریکایی پیشتر با انتشار مقاله‌ای در مورد برغوثی، او را رهبر فلسطینی مبارز راه آزادی خواند. این اقدام در جریان اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی صورت گرفت که مروان برغوثی آن رهبری می کرد، این اعتصاب مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی را به پذیرش خواسته اسرا واداشت.