نشست «احترام به جامعه مسلمانان» در مجلس نمایندگان جمهوری فدراتیو برزیل برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ در نشستی با نام احترام به مسلمانان، که نمایندگان جوامع مختلف و از جمله شیخ «خزرجی» رییس مرکز اسلامی برزیل واقع در سائوپائولو، سفرا و نمایندگان سفارتخانه های مقیم برازیلیا و نمایندگان پارلمان برزیل شرکت داشتند از ۲میلیون مسلمان برزیل بخاطر تسامح و همزیستی مشترک با جامعه برزیل و نقش آنها در پیشرفت این کشور تقدیر شد.

در این نشست همچنین دو نماینده پارلمان برزیل با اشاره به اینکه مسلمانان با آموزه های دینی خود بهترین جوامع در همزیستی و صلح دوستی، بردباری و آرامش در برزیل هستند، سیاست و قوانین مهاجرتی دونالد ترامپ را جنگ با جوامع مسلمان دانسته که مغایر با اصول مردم سالاری بوده و اقدامی ضد بشری و در عین حال تبعیض آمیز می باشد و جامعه برزیل مخالفت خود را با اقدامات تبعیض آمیز علیه دیگران اعلام می کند.

در نشست امروز همچنین نمایندگان جوامع اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تروریسم هیچ ارتباطی با اسلام ندارد اشاره داشتند که تروریسم دین و آیین وجغرافیا نمی شناسد و معضلی است که خطر آن متوجه همه جهان می باشد.

در پایان این نشست، لزوم همدلی وتسامح جوامع اسلامی برزیل با یکدیگر و مردم برزیل در این کشور چند فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت.