جلد چهارم دائره المعارف قرآن توسط انتشارات حکمت چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش پرس شیعه، دائره المعارف قرآن اثری مرجع با رویکردی آکادمیک و مطابق با معیارهای بین‌المللی در حوزه مطالعات قرآنی است و چکیده‌ای از دستاوردهای حدود یکصدوپنجاه سال قرآن‌پژوهی غربیان را در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌دهد.

این دائره المعارف پنج‌جلدی در نخستین سالهای قرن حاضر زیرنظر گروهی ازسرشناس‌ترین استادان مطالعات اسلامی و به قلم محققانی از ملیت ها و فرهنگ های گوناگون در انتشارات بریل هلند به زبان انگلیسی منتشر شد.

هفتصد مدخل کوتاه و بلنداین اثر به مفاهیم، شخصیت ها، رویدادها و باورهای ذکرشده در قرآن یا مرتبط با قرآن و نیز به موضوعات و مسائل بحث‌انگیز در حوزه مطالعات قرآنی اختصاص دارند. ترجمه فارسی این دائره المعارف کم‌نظیر، علاوه بر عرضه تصویری واقعی از فضای مطالعات قرآنی در غرب، رهیافت‌ها، مسئله‌ها و دغدغه‌های جدیدی را به دست‌اندرکاران حوزه مطالعات اسلامی در جامعه ما نشان خواهد داد.

جلد چهارم دائره‌المعارف قرآن با سرویراستاری جین دمن مک اولیف و ویراستاران ترجمه فارسی حسین خندق آبادی، مسعود صادقی، مهردادعباسی و امیر مازیار امسال( ۱۳۹۶) توسط انتشارات حکمت در قطع وزیری و  ۶۰۰ صفحه با  قیمت ۷۰ هزار تومان منتشر شد.