منابع رسانه ای اعلام کردند که جلسه امروز محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به دلیل وجود برخی مشکلات به روز ۱۱ آوریل موکول شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، دادگاه استیناف بحرین جلسه ششم محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را به روز ۱۱ آوریل موکول کرد.

بر اساس این گزارش هیأت دفاع از شیخ سلمان در طول این جلسه با پخش برخی از سخنرانی های وی، اتهامات دادگاه مبنی بر تشویق بر عصبانی کردن گروهی از مردم توسط شیخ سلمان، اهانت به کشور و تحریک مردم نسبت به سرنگون کردن دولت را رد کرد.

در همین راستا یکی از منابع نزدیک به هیأت دفاع اظهار داشت: به وجود آمدن نقص فنی در جریان پخش سخنان شیخ سلمان مانع از ادامه کار شد و به همین دلیل جلسه دادگاه به ماه آینده موکول شد.

شایان ذکر است پیش‌تر شیخ علی سلمان به اتهام اقدام علیه امنیت، به چهار سال حبس محکوم شده بود و پس از آن دادستانی بحرین اتهام‌های ساختگی از جمله «دعوت به تظاهرات غیرقانونی» و «تحریک به سرپیچی از قوانین» را علیه وی مطرح کرد.