پیرو درخواست و تصمیم وزیر آموزش و پرورش قبلی یونان مبنی بر حذف درس دینی از دروس مدارس، ایرینیموس دوم اسقف اعظم آتن و یونان از مذاکره با وزیر آموزش پرورش و امور دینی یونان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، پیرو درخواست و تصمیم وزیر آموزش و پرورش قبلی یونان مبنی بر حذف درس دینی از دروس مدارس، ایرینیموس دوم اسقف اعظم آتن و یونان از مذاکره و پیشرفتهایی در این زمینه با وزیر آموزش پرورش و امور دینی یونان خبر داد.

این نشست بصورت فوق العاده  در سالن اجتماعات کلیسای مرکزی یونان در روز جمعه ۱۶تیرماه  و به ریاست ایرونیموس دوم و به جهت پیگری موضوع حذف درس دینی از بین دروس مدرسه تشکیل شد.

در این جلسه که اعضای بلند پایه و اصلی کلیسای ارتدکس یونان حضور داشتند ، ایرینیموس دوم اسقف اعظم آتن در ابتدای سخنرانی خود اعلام کرد: جایگاه ما بر نظارت، اصلاحات و تغییرات دروس دینی مدارس پذیرفته شد، که این جایگاه اصلی کلیسا است.

ایرینیموس دوم در بخشی از سخنرانی خود خاطر نشان کرد: موضوعی که سبب شده ما امروز دوباره در کنار هم جمع شویم موضوع آموزش درس دینی در مدارس ما است. بر اساس قانون اساسی کشورما بند دو ماده شانزده پیش بینی شده  که : آموزش از اهداف مهم دولت و با هدف ترویج و گسترش اخلاق، معنویت و آموزش و پرورش یونانیان، توسعه و ترویج آگاهی های ملی مذهبی و شکل دهی آنها به شهروندانی آزاد و مسئولیت پذیر است.

اسقف اعظم و رهبر کلیساهای ارتدوکس یونان در این سخنرانی پیام روشن و واضح خود را به کمیسیون مرکزی کلیسای ارتدکس و وزارت آموزش و پرورش یونان مبنی بر پذیرش خواسته های آنها در نظارت بر چاپ کتب دینی داد.

او همچنین اعلام کرد که طی جلسه ی مشترکی که با وزیر آموزش و پرورش یونان «کوستاس قاورقلو» داشتیم به ما اعلام کرد که:

اگر با مشکلی مواجه شویم هر دو طرف آماده هستیم تا با آن مواجه و آن را برطرف کنیم.

ایرینیموس دوم اسقف اعظم آتن در سخنرانی خود بار دیگر وزیر پیشین وزرات آموزش و پروش را مقصر این مشکلات دانست و از باطل شدن قانون حذف دروس دینی که به امضای آقای نیکوس فیلیس در سپتامبر ۲۰۱۶ رسیده بود خبر داد. بر طبق قوانین جدید به ثبت رسیده ( پس از مذاکرات با وزیر آموزش و پرورش و امو دینی یونان) کلیسای مرکزی یونان این اجازه را دارد تا در چاپ،  محتوا و انجام تغییرات مد نظر خود قبل از چاپ کتب دینی برای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ نظارت داشته باشد.