معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل گفت: رها شدگی فرهنگی خانواده را به عنوان هسته اصلی جامعه اسلامی تهدید می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ سردار سرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگاه «همایش بررسی آسیب های فضای مجازی بر خانواده و راهکارهای مقابله با آن» با بیان اینکه رها شدگی فرهنگی خانواده را به عنوان هسته اصلی جامعه اسلامی تهدید می کند، افزود: انقلاب اسلامی بدنبال ایجاد و بسط یک جامعه دین مدار و اخلاق مدار است و تلاش حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران برقراری سلامت فرهنگی و اعتلای اخلاقی در جامعه است.

سردار جزایری هشدار داد: سلامت فرهنگ و اعتلای اخلاق جامعه با دو تهدید روبروست که چنانچه بطور عاجل، رفع تهدید صورت نگیرد معضلات زیادی را در پی خواهد داشت که عبارتند از انفعال گسترده در عرصه مدیریت فرهنگ کشور و دیگری تلاش فوق العاده و مدیریت شده دشمنان با هدف استحاله فرهنگی.

وی افزود: بر اساس آموزه های اسلام عزیز، مدیریت فرهنگ، یک اصل اساسی است که هر گونه کوتاهی نسبت به آن ممکن است عوارض غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و حاکمیت بطور مستقیم مسئولیت دارد آن را کنترل و مدیریت کند و به شدت از مرزهای عقیدتی، اندیشه ای، هنجارها، رفتارها، نقش ها، نمادها، خلقیات و ذاتیات جامعه مبتنی بر اسلام ناب، پاسداری کند و با موارد ناسازگار، قاطعانه برخورد و آنها را دفع نماید.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل ادامه داد: متاسفانه در شرایط امروز اینگونه عمل نمی شود و همین امر سبب شده تغییرات اجتماعی و تغییرات نسلی، خارج از کنترل های تجربه شده حتی سایر جوامع پیشرفته دچار رهاشدگی بشوند.

سردار جزایری اضافه کرد: هر اندازه مسائل اجتماعی و آسیب های فرهنگی- اجتماعی زیاد و از حدود متعارف بالاتر بروند، جامعه ما بیشتر با اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه ایران اسلامی انقلابی فاصله و زاویه پیدا خواهد کرد و این برخلاف روند شکل گیری انقلاب اسلامی خواهد بود و لذا بیش از هر چیز بایستی در مورد آن اهتمام جمعی صورت گیرد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح انقلاب اسلامی در پایان تاکید کرد: ظرفیت قابل توجهی برای رفع تهدیدات فرهنگی اجتماعی دارد، مشروط بر آنکه این ظرفیت ها و سرمایه های قابل توجه از منابع و مخازن، خارج و به قدرت های کنش گر مبدل گردند.