سلسله کارگاه های گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی با تحلیلی نخبگانی از ابعاد «جنگ فرهنگی اقتصادی» و راهکارهای پیش رو برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، سلسله کارگاه های گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی با تحلیلی نخبگانی از ابعاد «جنگ فرهنگی اقتصادی» و راهکارهای پیش رو برگزار می شود.

این سلسله از کارگاه‌ها به مدت یک ماه و نیم در روزهای زوج از ۱۷ مرداد تا ۳۰ شهریور برپا می شود.

کارگاه های گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی از ساعت ۱۸الی ۲۰ در مکان قم، بلوار الغدیر، کوی ۱، موسسه کریمه ولایت برگزار می شود.