شماره هجدهم فصلنامه تاریخ اسلام توسط دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، هجدهمین شماره فصلنامه تاریخ اسلام به همت دانشگاه باقر العلوم منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه تاریخ اسلام به شرح زیر است:

دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع) نوشته محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی

نقش سید بن طاووس (م۶۶۴ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان نوشته محسن رحمتی؛ زینب بیرانوند                     

چیستی، خاستگاه و علل برآمدن تاریخ اجتماعی نوشته سید ابوالفضل رضوی؛ شهرام رهنما (حسن‌وند)

نقش عوامل سیاسی در روابط عنازیان و سلجوقیان نوشته حمید رضا مطهری؛ زین‌العابدین رشید کوهستانی                   

پادشاه‌زدگی؛ غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی نوشته محبوبه فرخنده زاده                       

بررسی تاریخی زمینه‌ها و مصادیق تأثیر ادب ایرانی بر ادب عربی و پی‌آمدهای آن در قرون نخستین اسلامی نوشته امیرحسین حاتمی؛ حسن الهیاری                

اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس نوشته رضوان یزدانی؛ یونس فرهمند؛ قنبرعلی رودگر