دوازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه بهار ۱۳۹۶ به چاپ رسید.

به گزارش پرس شیعه، در دوازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی هفت مقاله با موضوعات زیر منتشر شده است:

بررسی ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی قوه واهمه از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا / یارعلی کرد فیروزجایی، عسکری سلیمانی امیری، حسین پژوهنده نجف‌آبادی

کاربرد و توجیه «نظریه ادراکات اعتباری» در تفسیر المیزان: یک تحلیل مقایسه‌ای / احمدرضا یزدانی‌مقدم

ابتنای مدینه فاضله فارابی بر اصالت «انسان متصل به وحی» / قاسم مقدم، محمدرضا محمدی اِشیانی

تأثیرپذیری مکتب اشراق از مکتب مشاء در روش‏شناسی / سیدعماد مصطفوی

بررسی اشکالات وارد شده بر نظریه آقاعلی مدرس زنوزی درباره معاد عنصری/ حمید امامی‌فر، احمد سعیدی

میزان تاثیر مکتب عرفانی ابنعربی براندیشه فلسفی صدرالمتألهین در مباحث اسما و صفات حق تعالی/ علی اعلائی بنابی

وجود و ماهیت در فلسفه اشراق/ حسن معلمی

فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه بهار و برای چهارمین سال پیاپی منتشر شده است.