هیات فنی هسته ای کمیسیون اروپا از مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما و آزمایشگاههای هسته ای و ساختمان ابن سینای واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از واحد علوم و تحقیقات، محمود قرآن نویس رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما در این جلسه فعالیتهای این مرکز را در زمینه تحقیقات گداخت هسته ای و کاربردهای پلاسما در صنعت و پزشکی تشریح کرد.

مقرر شد همکاری های لازم در زمینه تربیت نیروی انسانی، دوره های کوتاه مدت دانشجویی و پروژه های مشترک پژوهشی میان ایران و یورو اتم صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد در پروژه مشترک گداخت اروپایی JET همکاری صورت گیرد تا ایران بتواند با فناوری های جدید آشنا و از آنها برخوردار شود و در زمینه سیستم های تشخیصی کمک های لازم انجام شود.