امام علی علیه السلام در حدیثی بدترین زشتی و برترین زیبایی را بیان نمودند.

پرس شیعه به نقل از حوزه، متن حدیث را از کتاب کافی منتشر می کند .

قال امیر المومنین« علیه السلام» «لَاجَمَالَ أَزْیَنُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَاسَوْأَهَ أَسْوَأُ مِنَ الْکَذِبِ‏ وَ لَاحَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ وَ لَاغَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْت‏»

حضرت امیرالمؤمنین “علیه السلام” فرمودند: هیچ زیبایى آراسته‏ تر از عقل و خرد نیست، هیچ زشتى بدتر از دروغ نیست، هیچ نگهبانى بهتر از خاموشى نیست و هیچ غائبى نزدیکتر از مرگ نیست.

کافی، ج‏۸، ص۱۸