«سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل لبنان در اظهاراتی تأکید کرد: حزب الله جزئی از ساختار سیاسی لبنان محسوب می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السفیر، «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل لبنان در سخنانی اعلام کرد: حزب الله جزئی از ساختار سیاسی لبنان محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، این یک واقعیت است که ما با حزب الله تعامل می کنیم. ارتش نیز با این گروه تعامل می کند، بنابراین حزب الله در ساختار سیاسی لبنان جای دارد.

رئیس جریان المستقبل همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه آیا از روابط خود با عربستان در خصوص مسأله ارائه کمک های نظامی ریاض به بیروت بهره خواهد برد یا خیر، اظهار داشت: انشاء الله.

الحریری همچنین حاضر نشد به سؤالی پیرامون اینکه آیا حزب الله و نفوذ آن بر نهادهای نظامی لبنان موجب لغو ارائه کمک های نظامی عربستان به لبنان شده است یا نه، پاسخ دهد.