شیخ عبدالرزاق گفت: داعشی های سیاسی نیز امروز نوک سلاح خود را به سوی ارتش و دستاوردهای آن نشانه رفته اند و ما از پارلمان می خواهیم از یکی از نمایندگان که همواره حامی تروریستها بوده و سنگ آنها را بر سینه می زند، رفع مصونیت کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر عبدالرزاق رئیس جنبش الاصلاح و الوحده امروز صبح با صدور بیانیه ای از تمام نیروهای سیاسی و ملی لبنان خواست از ارتش و مقاومت در جنگ با تروریست ها و حامیان آنها حمایت کنند.

وی از ژوزف عون فرمانده ارتش نیز خواست به مبارزه خود با تروریست ها ادامه بدهد و تمام سرزمین های اشغلا شده لبنان را از دست تروریست ها آزاد کند و به جوسازی های رسانه ای اعتنا نکند.

لازم به ذکر است در چند روز اخیر با توجه به حمله ارتش لبنان به تررویست ها و وارد ساختن ضربات سنگین به آنها برخی گروه های داخلی لبنان که وابسته به کشورهای خارجی هستند، حملات سنگینی را علیه ارتش آغاز کرده اند.

اما شیخ عبدالرزاق در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: حملات سازمان یافته علیه ارتش و دستاوردها و رشادت های نیروهای ارتش علیه تروریست ها بنا به درخواست و جهت دهی برخی کشورهای خارجی حامی تروریسم صورت می گیرد، چون دشمنان ما به دنبال تجزیه لبنان و از کار انداختن ارتش در مبارزه با تروریست ها هستند و از سوی دیگر داعشی های سیاسی نیز امروز نوک سلاح خود را به سوی ارتش و دستاوردهای آن نشانه رفته اند و ما از پارلمان می خواهیم از یکی از نمایندگان که همواره حامی تروریستها بوده و سنگ آنها را بر سینه می زند، رفع مصونیت کنند.

رئیس الاصلاح و الوحده از دولت لبنان نیز خواست هماهنگی های لازم را با دولت سوریه در زمینه پرونده آوارگان و بازگشت آنها انجام دهد و توجه داشته باشد که هماهنگی با دولت سوریه در این زمینه یک خواسته ملی است که مردم لبنان از نتایج آن بهره مند می شوند، زیرا ما مرزهای مشترک زیادی با سوریه داریم و هردو کشور دشمنان مشترکی داریم.