سه مسجد در مناطق مختلف شهر لندن به طور همزمان دست‌نوشته تهدید به بمب‌ گذاری دریافت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ سه مسجد در ناحیه‌های «فورست گیت، دالستون و برمبلی بای بو» لندن به طور همزمان دست‌نوشته تهدید به بمب‌گذاری دریافت کردند.

این نامه دست‌نوشت که حاوی پیام «پالایش بزرگ لندن از مسلمانان، به زودی در این مکان بمب‌گذاری خواهیم کرد» بود، نشانه پستی شهر «شفیلد» را داشت.

نامه ارسالی به مسجد «فورست گیت» که مدرسه ابتدایی نیز هست، از سوی مدیر این مدرسه خوانده شد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «ایوینینگ پست» گفت:‌ کودکان زیادی در این مدرسه هستند و زمانیکه نامه را دریافت کردیم به پلیس گزارش دادیم و با والدین آن‌ها تماس گرفتیم تا دنبال دانش‌آموزان بیایند.

مدیر مدرسه افزود: ترساندن کودکان کار بسیار خطرناکی است و عامل این تهدید باید به زودی شناسایی شود.

سخنگوی سازمان مقابله با تروریسم شمال شرقی انگلیس نیز گفت:‌ به محض دریافت گزارش نیروهای سازمان در سه مسجد حضور یافتند و نامه را بررسی کردند.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که این نامه‌ها با نامه‌های تهدید‌آمیز ارسال شده به مسجد شهر «یورک شر» انگلیس و مساجد آمریکا مرتبط باشند.