روزنامه سعودی  عکاظ  دراقدامی بی سابقه در رسانه های عربستان، رئیس جمهوری آمریکا را به باد انتقاد گرفت و وی را  دو رو خواند.

به گزارش پپرس شیعه؛ این روزنامه در شماره روز سه شنبه خود در مطلبی تحت عنوان ” ماسکی که سیاست های ضد و نقیضی را پشت خود دارد ” نوشت اوباما موضع ایران را پذیرفت و دربرابر گسترش ” نفوذ تروریستی ” این کشور، سکوت کرد و در باره دخالت نظامی در اوضاع فاجعه بار سوریه ، کوتاهی کرد.

این روزنامه سعودی با انتشار کاریکاتوری از اوباما که وی درآن از دو پا آویزان شده است، ادامه دارد که وی به نفع همه کسانی که وی را شیطان بزرگ می خوانند، به عرب ها پشت کرد.

مساله قابل توجه این است که ” عکاظ ” بعداً این تصویر کاریکاتوری را حذف کرد و موضوعی را که دربردارنده انتقادهای شدید از اوباما بود، باقی گذاشت.

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اخیر خود با مجله آتلانتیک، گفت که عربستان سعودی از تروریسم حمایت می کند.