نشریه تکنولوژی ریویو با اشاره به فقدان وزنه های مهم علمی در کاخ سفید به چالشهای ترامپ در رویارویی با بحرانها پرداخته است.

به گزارش پرس شیعه، این نشریه معتبر علمی می نویسد: دونالد ترامپ تمایل دارد به آمریکا در حالی حکومت کند که هیچ مشاور علمی در دولت خود نداشته باشد. این تصمیمی است که کاخ سفید را در ارایه واکنش مناسب در برابر بحرانهای مختلف به چالش عمیقی می کشاند. پیش تر بسیاری این پرسش را مطرح کرده بودند که اصولا آیا «علم» در ایدئولوژی ترامپ جایی دارد؟

اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می دهد کمیته علمی سیاستگذاریهای علمی و فناوری کاخ سفید موسوم به OSTP عملا هیچ عضوی ندارد. این اتفاق تازه ترین نشانه از بی توجهی کاخ سفید به علم و فناوری است و این درحالی است که مشاوره با کارشناسان این حوزه ها باید بخشی از تصمیم گیریهای روزمره رئیس جمهور آمریکا باشد.

در حال حاضر تمامی صندلی های کمیته علمی سیاستگذاریهای علمی و فناوری کاخ سفید خالی است و جالب اینکه این کمیته رئیس هم ندارد. البته برخی منابع اعلام کرده اند که ۱۳ عضو دارای مدرک دکتری در این کمیته حضور دارند و برخی می گویند مجموع کل اعضای فعلی آن ۳۵ است که حتی اگر این ارقام هم واقعی باشد در مقایسه با ۱۰۰ کارشناسی که در زمان اوباما در کاخ سفید حضور داشتند رقم بسیار کمی است.

کمیته علمی سیاستگذاریهای علمی و فناوری کاخ سفید در سال ۱۹۷۶ و توسط کنگره آمریکا راه اندازی شد. هدف اصلی از این برنامه ارایه مشاوره های لازم به رئیس جمهور درخصوص موضوعات و چالشهای علمی و فناوری بوده است.