محققان کشور در تحقیقات خود از ۱۰ ایستگاه در سواحل خلیج فارس بهترین منطقه برای تولید انرژی از نوسانات جزر و مدی را تعیین کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسعود صدری نسب مجری پروژه «پتانسیل یابی انرژی جزر و مدی در دریای عمان و خلیج فارس» اظهار کرد: مشکلات استفاده از سوخت های فسیلی همچون آلودگی های محیط زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست بنابراین بسیاری از کشورها به سمت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر روی آورده اند. دریا و انرژی جزر و مد یکی از این منابع است که برخی از کشورهای همسایه همچون هند و پاکستان نیز به استفاده از این منبع برای استحصال انرژی اقدام کرده اند.

صدری نسب ادامه داد: ایران نیز در شمال و جنوب از موهبت وجود آب دریا برخوردار است که باید از آن برای استحصال انرژی بهره برد. بنابراین در این پروژه از شمال خلیج فارس تا چابهار مطالعات به منظور اندازه گیری نوسانات جزر و مدی انجام شد. بر اساس این تحقیقات ۱۰ ایستگاه مورد مطالعه ۵ ایستگاه به عنوان مناطق مناسب برای استحصال انرژی مشخص شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: همچنین این تحقیقات نشان داد در منطقه خوریات خورموسی بیشترین نوسانات جزر و مدی وجود دارد و بهترین منطقه برای تولید انرژی برق است پس از آن نیز مناطق بندر امام، بنادر پل و کاوه قرار دارند.

وی درباره  نوسانات جزر و مدی در منطقه بندر امام نیز عنوان کرد: در یک روز قمری در این منطقه دو بار جزر و دو بار مد ایجاد می شود یعنی هر ۶ ساعت یکبار آب پایین رفته و ۶ ساعت طول می‌کشد تا آب دوباره بالا بیاید و در هر دفعه نیز حدود ۵.۵ الی ۶ متر آب بالا و پائین می شود.

وی ادامه داد: در این منطقه توانایی تولید ۶۰تا ۸۰ مگا وات انرژی الکتریکی تجدیدپذیر وجود دارد و از آنجا که مجتمع بندری امام خمینی(ره) و منطقه آزاد تجاری پتروشیمی نزدیک محل احداث این نیروگاه است، برق تولیدی خریداران خود را  خواهد داشت.