یک مرکز دینی اهل تسنن دراستان بصره، مواضع برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را درقبال نیروهای بسیج و داوطلب مردمی عراق محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ “محمد أمین الطه” رئیس موسسه اسلامی “صوت الحق” در بصره خاطرنشان کرد که این مرکز موضع برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات را درقبال نیروهای داوطلب مردمی عراق محکوم می کند.

الطه افزود: مواضع و اظهارات کشورهای حوزه خلیج فارس درباره نیروهای داوطلب مردمی عراق نشان دهنده دخالت آشکار آنان درامور داخلی این کشور است و در جهت حمایت ازگروه تروریستی داعش ارزیابی می شود.

رئیس موسسه اسلامی صوت الحق همچنین تصریح کرد که این موسسه حمایت و همبستگی خود را با نیروهای داوطلب مردمی اعلام می دارد و از نقش قهرمانانه این نیروها درمبارزه با تروریسم تمجید می کند.

الطه افزود: این مرکز دینی، گروه مسلحی را با نام “گردان های حق در جنوب” تشکیل داده است و منتظر موافقت نهایی دولت برای اعلام رسمی تشکیل این نیرو و انتقال به مرحله شروع فعالیت میدانی آن است.

الطه با بیان اینکه این نیروی جدید، بخشی از نیروهای داوطلب مردمی خواهد بود، گفت: این نیروها با شیخ مهدی الصمیدعی مفتی کل اهل تسنن و جماعت درارتباط است.

وی تصریح کرد، بسیاری از شهروندان اهال تسنن در بصره با پیوستن به گروه هایی از جمله گردان های صلح و سازمان بدر ( شاخه نظامی ) و گردان های عاشورا درمبارزه با داعش مشارکت دارند، اما گروه جدید ( گردان های حق درجنوب)، از برخی دیگر از نیروهای داوطلب تشکیل می شود.

بعد از فتوای جهاد کفائی که مرجعیت دینی درعراق اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۴ صادر کرد، دربسیاری از استان های عراق، مراکزی برای جذب نیروهای داوطلب مردمی عراق گشایش یافت.

نیروهای داوطلب مردمی درکنار نیروهای امنیتی عراق دربسیاری ازعملیات نظامی گسترده مشارکت کردند.

شمار زیادی از نیروهای داوطلب مردمی عراق از اهالی استان بصره هستند و ده ها نفر از اهالی این استان به گروه های داوطلب مردمی از جمله سازمان بدر، گردان های حزب الله، گردان های سید الشهداء ، لواء المنتظر و گردان های السلام، گردان های انصارالعقیده ، گردان های عاشوراء و لشگر جوانان پیرو رسالت پیوسته اند، این درحالی است که دفتر رسمی نیروهای داوطلب مردمی دراین استان اواسط سال ۲۰۱۴ گشایش یافت.

کمیته نیروهای داوطلب مردمی در شورای استانداری بصره اعلام کرد که تعداد شهدای مربوط به استان بصره از زمان اشغال شهر موصل به بیش از هزار نفر رسیده است که ۷۵ درصد آنان از نیروهای داوطلب مردمی هستند و تعداد مجروحان این نیروها نیز حدود ۲۰۰۰ نفر بوده است.