برنامه این هفته زاویه به بررسی موضوع «سهم علوم انسانی در سطح دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش» اختصاص یافت.

به گزارش پرس شیعه، برنامه این هفته زاویه با حضور خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران و حسینعلی  قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روی آنتن می رود.

برنامه زاویه کاری از گروه اندیشه شبکه چهار سیما است که به طور زنده و در قالب مناظره و گفتگو چهارشنبه (۲۱ تیرماه)  ساعت ۲۱ پخش می شود.

برنامه این هفته زاویه  به موضوع «سهم علوم انسانی در سطح وزارت دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش» می پردازد.