کتاب «اخلاق و حقوق کیفری»تحقیقی از گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تجدید چاپ شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «اخلاق و حقوق کیفری» پنجاه و یکمین کتاب گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، با هدف چیستی نظریه‌های تاثیرگذار بر حقوق کیفری به چاپ دوم خود رسید.

حقوق کیفری به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم حقوق، بر زیربناهایی مبتنـی است که شناخت، چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان آن روبناها با زیربناهایشان، امری حیاتی و بسیار مهم اسـت؛ زیـرا دارای نتـایج عملـی و نظـری فراوانـی می‌باشد.

چاپ دوم کتاب «اخلاق و حقوق کیفری» در سه فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول:  مبانی و مفاهیم نظری موضوع

فصل دوم:تاثیر غیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری

فصل سوم: تاثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری

چاپ دوم کتاب «اخلاق و حقوق کیفری» به قلم آقای محسن برهانی، با قیمت ۲۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.