مردم شهرها و روستاهای بحرین پیش از محاکمه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی فوری وی و سایر زندانیان سیاسی شدند.

به گزارشپرس شیعه؛ تظاهرکنندگان تصاویر شیخ علی سلمان را دردست داشتند و با سردادن شعارهایی بر لزوم آزادی فوری وی و سایر زندانیان سیاسی دربند در زندانهای حکومت آل خلیفه تاکید کردند.

در همین حال، شماری از شخصیت ها و رهبران مخالف بحرینی نیز در چارچوب کمپین “شیخ علی سلمان؛ اراده حق و عزم ملت” خواهان آزادی فوری وی و همه زندانیان سیاسی شدند و شیخ علی سلمان را نماد فعالیت سیاسی مسالمت آمیز در بحرین توصیف کردند.

محاکمه شیخ علی سلمان امروز آغاز شد.

شخصیت ها و رهبران مخالف بحرینی خواهان رعایت حقوق شهروندی و مشارکت مردم در ساختن کشور و دفاع از شهروندان بدون هرگونه تبعیض شدند.

اتهامات شیخ علی سلمان؛ درخواست اصلاحات

حسین الغریفی، عضو شورای وفاق ملی اسلامی بحرین، گفت: اتهام وارد شده به شیخ علی سلمان این است که وی خواهان اصلاح امور کشور است و می خواهد که بحرین برای همه بحرینی ها باشد و این کشور برپایه شراکت و حقوق مساوی شهروندی اداره شود و وی خواهان وحدت و صلح بین اقشار ملت بحرین است.

شیخ علی سلمان نماد اعتراضات مسالمت آمیز

شیخ جاسم الخیاط، رئیس هیئت داوری جمیعت وفاق ملی اسلامی بحرین، نیز تاکید کرد: شیخ علی سلمان یکی از نمادهای فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و الگوی فعالیت ملی جدی است و به همه اقشار ملت بحرین بدون هرگونه تبعیضی احترام می گذارد که این امر در رفتار سیاسی و سخنرانی های وی در طول ۲۵ سال کار سیاسی متجلی است. وی در سخنرانی های خود خواسته های مشروع ملت بحرین در زمینه برقراری دموکراسی، عدالت و مساوات را ارایه کرده است.

مسوولان بحرینی دوستداران میهن را بازداشت می کنند

علی یحیی وکیل و رئیس مرکز جوانان بحرین گفت: مسئولان بحرینی دوستداران میهن را بازداشت می کنند و گواه این مدعا نیز بازداشت و محاکمه شیخ علی سلمان است زیرا وی در یکی از سخنرانی های خود به روند سیاسی کشور اعتراض کرده است.

رئیس مرکز جوانان بحرین افزود: شیخ علی سلمان این اعتراض را با انگیزه مسئولیت پذیری ملی خود به عنوان یک شهروند و دبیرکل یک جمیعت سیاسی بیان داشته است. اتهامات وارد شده به وی با قانون اساسی بحرین در تضاد است. این اتهامات همچنین با حقوق اساسی که قانون اساسی و قوانین بین المللی بر آن تاکید می کند، در تناقض است.