رژیم صهیونیستی قانون جدیدی را با هدف جلوگیری از اشتغال فلسطینی ها در اراضی اشغالی تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛”کنست” (پارلمان رژیم صهیونیستی) این قانون را برای محدود کردن دسترسی فلسطینی ها به فلسطین اشغالی تصویب کرده است.
بر اساس این قانون صهیونیستها که روز دوشنبه با رای اکثریت تصویب شد، کسانی که فلسطینی های بدون مجوز را به صورت روزانه به خدمت بگیرند، ممکن است تا دو سال حبس محکوم شوند.
گرفتن مجوز کار در فلسطین اشغالی برای فلسطینی ها بسیار دشوار است.
خبرگزاری فرانسه تأکید کرد، پارلمان اسرائیل در پایگاه اینترنتی خود همچنین تأکید کرده است، کسانی که بیش از یک کارگر غیر قانونی استخدام کنند یا این که یک کارگر را به مدت بیش از ۲۴ ساعت استخدام کنند، ممکن است تا چهار سال حبس محکوم شوند.
همچنین بر اساس قوانین رژیم اسرائیل کارگران فلسطینی بدون مجوز ممکن است بازداشت و زندانی شوند.
گیلعاد اردان (Gilad Erdan) وزیر امور داخلی رژیم اشغالگر قدس خاطرنشان کرد که “با تصویب قانون جدید می توان انتظار داشت که پلیس عملیات گسترده ای را علیه کارگران فلسطینی بدون مجوز و کسانی که به آنها کمک می کنند تا وارد اسرائیل شوند، آغاز کند.”
هفته گذشته پلیس رژیم صهیونیستی ۴۰۰ فلسطینی متهم به کار بدون مجوز در اسرائیل و ده ها کارفرمای آنها را بازداشت کرد.
یکی از مشاوران کابینه رژیم صهیونیستی مدعی شده است که ۴۴ درصد حملات انجام گرفته در فلسطین اشغالی (حملات انتفاضه قدس) را فلسطینی هایی مرتکب شده اند که به طور غیر قانونی وارد اراضی اشغالی شده بودند.