سخنگوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه از آزادی شهر «العکریش» در جنوب رقه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، به گفته سخنگوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه شهر العکریش در جنوب رقه از چنگ داعش آزاد شد.

داعش در این شهر یک پایگاه نظامی و یک پادگان آموزشی برای نیورهای خود دایر کرده بود.