دادگاه عربستان شیخ محمد حبیب از روحانیون شیعه را از اتهامات وارده تبرئه کرد اما دادستانی کل عربستان در دادگاه بدوی به این حکم اعتراض کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه عربستان حجت الاسلام شیخ محمد حبیب از روحانیان شیعه را از اتهامات وارده تبرئه کرد اما دادستانی کل عربستان در دادگاه بدوی به این حکم اعتراض کرد.

مقامات سعودی شیخ حبیب را در تیر ماه سال گذشته و در پی خطبه ها و موضع گیری های وی در مطالبه اصلاحات و انتقاد از حقوق بشر و سرپوش گذاشتن بر خطابه های تکفیری در منبر ها و اداره های رسمی، بازداشت کردند.

وی بیش از ۱۳۰ روز در زندان انفرادی به سر برد و فعالان در اجرای محاکمه ی وی شک کردند چون در بازجویی و موعد های محاکمه، وکیلی به همراه وی نبوده است.

شیخ حبیب در رد اعدام آیت الله نمر النمر موضع گیری شدیدی کرده بود که چند بار بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته که تمام این ها به خاطر موضع گیری های مخالف وی بوده است.

شیخ حبیب فعالیت های خود را در استان قطیف عربستان و در محل تولدش شهر “صفوی” انجام می دهد.

وی در سخنرانی های خود به اصلاحات، تحقق عدالت اجتماعی، آزادی بیان، رفع تبعیض، باز شدن راه برای مشارکت سیاسی و آزادی تمام بازداشت شدگان آزادی بیان دعوت کرد.

فعالان می گویند که حکم دادگاه جنایی در برائت شیخ حبیب زمانی اجرایی خواهد شد که دادگاه بدوی این حکم را تایید کند و اعتراض دادستانی عربستان را رد کند.

در همین راستا روز پنج شنبه جلسه محاکمه شیخ حسین الراضی از علمای برجسته عربستان تشکیل می شود و گمان می رود که حکم وی خوانده شود.

در پی سخنرانی های شیخ حسین الراضی که در آن اعدام آیت الله النمر و دخالت عربستان در بحرین، یمن و سوریه را محکوم کرده و تروریسم خواندن حزب الله را رد کرده است، اتهاماتی به وی نسبت داده اند.