متن شایعه

” زرتشت چه گفت و چه کرد؟ زرتشت عصا به آب نزد تا رود نیل را بشکافد. زرتشت مردگان را زنده نمی کرد. زرتشت دینش را با شمشیر گسترش نداد و وعده بهشت و حوری نداد. زرتشت دستور کشتن مخالف را نداد. زرتشت کسی را به خاطر دینش کوچک و مرتد و نجس و کافر نشمرد. زرتشت تنها شعله آتش را برافروخت و یک چراغ را روشن کرد تا جلوی پایت را ببینی و راه را پیدا کنی و کوتاه ترین و بزرگ ترین درس را به همه داد: اندیشه نیک، گفتار نیک،️کردار نیک.️ ششم فروردین ماه، زادروز زرتشت پیامبر ایران فرخنده باد. “

پاسخ شایعه

۱. مستندی از زندگی و روش تبلیغ زرتشت در دست نیست و موارد ذکر شده در متن قابل اعتنا نمی باشد!
۲. پیامبران مامور ابلاغ و اجرای فرمانهای الهی بودند و رفتارهای سلیقه ای و شخصی در باب دین انجام نمی دادند! پس قیاس انجام شده در شبهه، صرفا تلاشی برای تخریب ایشان است!

۳. حکمت اعطاى معجزه اقتضاء می کند که به همه پیامبران معجزه اعطا شود و نویسنده بدون توجه به این مطلب، جایگاه زرتشت را زیر سوال برده است!

۴. اسلام با شمشیر گسترش نیافت، بلکه به دلیل مطابقت تعالیم آن و سیره بزرگانش با فطرت انسانها به سرعت مقبول ملتها شد! اگر قدرت شمشیر موجب گسترش یک آیین می شد هم اکنون ایرانیان بر آیین مغولان بودند!

۵. در آیین زرتشت هم وصف بهشت و ویژگیهای آن آمده است و اختصاص به اسلام ندارد!

۶. خداوند دفاع از جان، مال، نوامیس و ارزشهای مسلمین و مظلومین را واجب نموده و هیچگاه پیامبر(ص) و امامان(ع) آغاز کننده جنگی نبودند!

۷. ادعای نویسنده در کشتن “مخالف” صحت ندارد، چرا که در اسلام مدارا و صلح با مخالفین و سخن گفتن همراه با نرمی و منطق با ایشان سفارش شده و حکم قتال در مقام دفاع و در شرایط خاصی می باشد.