متن شایعه

“(خطاهای علمی در کتاب قرآن)

-بارداری و جنین

-خروج منی از بین ستون فقرات و دنده ها

ترجمه (طارق۵-۷) :

« پس انسان باید بنگردکه از چه آفریده شده است(۵)از آب جهنده ای خلق شده است (۶)[که]از بین ستون فقرات و استخوان های سینه بیرون میاید.»

همچنین تایید این آیه در (اعراف ۱۷۶)

اما امروزه مشخص است که منی در بیضه ها ساخته می شود و در کیسه ی منی ذخیره می شود و از مجرای ادرار خارج می شودو محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطی به ستون فقرات و سینه ندارد.

اما منشا این عقیده از کجا سرچشمه میگیرد؟

ریشه در نظریه باستانی دارد ، Hippocrates پزشک یونانی در ۲۵۰۰ سال قبل معتقد بود که منی از مغز سرچشمه‌می گیرد و سپس وارد نخاع موجود در ستون فقرات می شود و از آنجا به کلیه و بیضه و مجرای ادرار می رود.

همچنین در تورات (۳۰۰۰۰سال پیش)در موارد متعدد به همین مطلب اشاره شده است از جمله خدا در خطاب به یعقوب می گوید : «پادشاهان بسیار از پشت(صلب)تو پدید خواهند آمد.»

این خرافه در اعراب قدیم و حتی امروز شایع است.

بعضی از مترجمان آیه طارق را به صورت صلب پدرو سینه ی مادر ترجمه می کنند اما انسان از منی مرد ساخته می شود .چون گفته شده است که انسان از آب جهنده ساخته می شود آب جهنده فقط در مورد منی مرد صادق است زیرا زن اصولا فاقد منی است و تنها ترشحاتی در دیواره ی مجرای رحم دارد که انتقال اسپرم را تسهیل می کند.و تخمک زن هم پاره شدن جدارتخمدان آزاد می شود و آب جهنده نیست از طرف دیگر اگر منظور اسلام منی مرد و زن بود باید آب جهنده را به صورت تثنیه بکار برده می شد نه منفرد.

بهاءالدین خرم شاهی مترجم و مفسر قرآن ،در پایان قرآن ترجمه ی خود به این آیه ها اشاره می کند.وی می گوید:

« این آیات ،به ویژه آخرین کلمه ی آیه ی آخر، معرکه ی آراء مفسران ، خصوصا مفسران جدیدی است که می کوشند آن را با علم امروز تطبیق دهند … ترائب جمع است و مفرد آن تریبه به معنی استخوان سینه یا ترقوه است.[اما]بعضی از مفسران آن را قفسه ی سینه و توسعا قسمت پیشین بدن زن گرفته اند و بعضی از جمله: محمداسد(یکی از مترجمان قران کریم به انگلیسی)آن را به لگن خاصره ترجمه کرده اند.»

خرمشاهی با این توضیح نتیجه میگیرد: «باری اگر مترجم به لغت [لغت قران] وفادار باشد ،ترائب را سینه ها یا استخوان های سینه ترجمه می کند.اما اگر به علم وفادار باشد ، آن را به چیزی دیگر باید ترجمه کند.»

همچنین حسن آملی در کتاب طب و طبیب و تشریح باتوجه به معنای لغوی صلب و ترائب می گوید:

« صلب دیوار استخوان پشت بدن است ، و ترائب جدار استخوان های جلوی آن است ، و آنچه در میان این دو دیوار استخوان ها محسور است امعاء و اورده و احشاء نظایر آن هاست و معنی آیه این است که انسان را دیده اعتبار صنع پروردگار بنگرد که مبدء تکون و مایه پیدایش او آب جهنده ای است که میان این دو دیوار استخوان ها بیرون می آید.»

همانطور که می توان نتیجه گرفت مفسران مدرن نه تنها نسبت به لغات قرآن وفا ندارند بلکه قرآن را نسبت به عقاید خود انعطاف می دهند .اگر با مفسران معتبر در رابطه با علم در قرآن سئوال کنید پس از جواب ذکر بیانشان این است که قران یک کتاب علمی نیست بلکه برای هدایت بشر است .

این معجزه تراشی مفسران جدید وفا به قران ندارند .”

پاسخ شایعه

۱. نویسنده در متن شبهه در چند جا با دادن اطلاعات غلط یا ناقص ، نتیجه دلخواه و غلط گرفته است و آیه مشابه با این آیات سوره طارق ، آیه ۱۷۲ سوره اعراف است نه ۱۷۶ !

۲. این آیات مراحل تکامل جنین را بیان نکرده بلکه با توجه به آیه بعد که بحث معاد است، فقط به مرحله آغازین و انتهایی خلقت اشاره و “رجعت” را از آن نتیجه می گیرد.
در برخی سوره ها از جمله سوره حج آیه ۵ ، بطور کامل مراحل خلقت انسان شرح داده شده است .

۳. انسان فقط از منی مرد ساخته نمی شود و زن نقش مهمی در تشکیل و پرورش جنین دارد . در مورد نقش مشترک زن و مرد در به وجود آمدن فرزند، در آیات دیگری بحث شده است.
“همان منبع”

۴. “صلب” به معنای چیزی سخت و شدید است و به استخوانهای گردن تا آخر ران و کمر گفته می شود.
“ترائب” از ریشه‌ تراب و به معنای دو چیز مساوی در بدن به کار می‌رود. لذا بین دو سینه، بین نخاع و سینه ، بین دو استخوان ران (محل آلت تناسلی) نیز تراب نامیده می‌شود.
واضح است که هم نطفه مرد و هم جنین از میان این فضا خارج می شوند.
این تفسیرى است روشن و هماهنگ با آنچه در کتب لغت در معناى این‌ دو واژه آمده است.

۵. نظریه ادعا شده پزشک یونانی ارتباطی با مطلب قرآن ندارد و تورات نیز سی هزار سال قدمت ندارد !
* در تورات به پادشاهانی از نسل یعقوب اشاره شده و ذکری از صلب نشده است .
اصل متن در تورات :
“… ملل زیاد و پادشاهان بسیار از نسل تو پدید خواهند آمد.سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و به نسل تو نیز خواهم داد. …”
پیدایش، باب ۳۶ بندهای ۱۰ تا ۱۵.

۶. با توجه به معانی متفاوت «ترائب»، مفسران تعاریف متفاوتی از خروج منی از بین «صلب و ترائب» کرده‌اند که هیچکدام با علم امروز منافات ندارد و در لینک منبع قابل مطالعه اند .
“منبع بند ۲”

۷. مطلب منتسب به جناب خرمشاهی با فرض صحت آن ، خطای علمی را ثابت نمی کند ، بلکه یک مناقشه علمی میان مترجمین است .
بزرگان ترجمه ۸ نوع ترجمه را بر شمرده اند که ترجمه های موجود ضمن وفاداری به کلام خداوند برای بهتر رساندن مطلب از روشهای مختلف استفاده می نمایند و هیچکدام هم با علم منافات ندارند .

۸. سه خطای علمی دیگر از کسی که مدعی گرفتن خطای علمی قرآن است :
* “کتاب طب و طبیب و تشریح” اثر علامه حسن زاده آملی است نه حسن آملی!
* متن مورد ادعا ، در کتاب هزار و یک کلمه ایشان است !
* این متن نقل قول ایشان از استادشان علامه شعرانی است نه خودشان .

۹. علامه شعرانی با نظیر دانستن آیه ۷ سوره طارق با آیه ۶۶ سوره نحل ، همان تفسیر ذکر شده در بند ۴ را صحیح می دانند .
اما نویسنده شبهه عباراتی از میان متن و آخر آن که موید این نظر بوده را حذف کرده است !

* برخلاف ادعای نویسنده ، اعجازهای علمی قرآن به کرات اثبات شده است و بخش از اعجاز آن در این است که در کنار هدایتگری ، معدن علوم بسیار است .
* پاسخ خداوند به امثال نویسنده شبهه :
“چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند ولی آنها به خودشان ستم می‏کردند.”
سوره اعراف – آیه ۱۷۷