کارگاه بین المللی اینترنت اشیا که با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات در تهران برگزار شد به کار خود پایان داد.

به گزارش پرس شیعه، دوره آموزشی بین المللی وکارگاه تخصصی اینترنت اشیا به میزبانی دانشکده پست و مخابرات و تحت نظارت اتحادیه جهانی مخابرات، با حضور مدرسان بین المللی و رئیس گروه مطالعاتی اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند ITU این اتحادیه پس از سه روز برگزاری نشست های تخصصی و کارگروهی، به کار خود پایان داد.

هدف اصلی این دوره آموزشی، به روز رسانی دانش سیاستگذاران، تنظیم کنندگان قوانین، فراهم کنندگان سرویس ها و دانشگاه‌ها در حوزه اینترنت اشیاء بود که علاوه بر ارائه مباحث تکنولوژی و استانداردهای مرتبط با اینترنت اشیا، مباحث مربوط به بحث های طراحی و طیف فرکانسی و رگولاتوری را نیز در بر گرفت.

مرور اکوسیستم اینترنت اشیا و بحث و بررسی موضوعات مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به آن، بیان مواردی در زمینه ارتباطات اشیا، تکنولوژی و کاربردهای آن، فرکانس و موضوعات مرتبط با طیف امواج رادیویی، بررسی مطالعات موردی و تجربیات سایر کشورها و به اشتراک گذاری این تجربیات از دیگر مباحث مدنظر در این دوره بود.

این رویداد برای نخستین بار در ایران و برای کل کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات برگزار شد و از آنجایی که وزارت ارتباطات از طریق دانشکده پست و مخابرات به عنوان عضو آکادمیک اتحادیه جهانی مخابرات، در پی شکل‌دهی به هاب آموزشی ICT در منطقه است، این همکاری در درجه اهمیت قرار دارد.

پس از پایان برگزاری کارگاه تخصصی اینترنت اشیا، شرکت کنندگان خارجی این دوره آموزشی از امکانات آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده پست و مخابرات بازدید کردند.