رایزنی فرهنگی ایران درآلمان در گزارشی اعلام کرد که تعداد افراد با پتانسیل خشونت در بین گروه های افراطی در آلمان افزایش، یافته است.

به گزارش پرس شیعه، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در گزارشی اعلام کرد که تعداد افراد با پتانسیل خشونت در بین اسلام گراها افزایش یافته است. طبق گزارشی از سوی دادگاه حفاظت از قانون اساسی این تعداد به ۶۸۰ نفر افزایش داشته است. علاوه بر این تهدیدها از سوی چپ های افراطی، راست های افراطی و حملات سایبری نیز بیشتر شده است.

در این گزارش تعداد چپ گراهای افراطی حدود ۱۶۰۸ نفر تخمین زده شده است، اما به گفته مقامات آلمان و با توجه به اتفاقات اخیر در هامبورگ این تعداد افزایش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر تعداد راست گرایان افراطی حدود ۲۴۳۵۰ نفر تخمین زده شد.

گفته می شود از این تعداد بیش از نیمی از آنها پتانسیل خشونت بالایی دارند. رئیس دادگاه حفاظت از قانون اساسی فدرال آلمان در مورد تهدید این نیروها گفت: بیشترین تهدید از سوی اسلام گرایان افراطی و تروریست ها احساس می شود.

وی در ادامه توضیح داد: خطر حملات تروریستی همچنان در حال افزایش است. ما همچنان حملات تروریستی دیگری را پیش بینی می کنیم. ممکن است که این حملات به صورت انفرادی و یا کماندوهای اسلام گرا صورت پذیرد. آلمان یکی از دشمنان داعش و سایر گروه های تروریستی اسلام گرا است.

علاوه بر این تعداد سلفی های آلمان از ۸۳۵۰ در سال ۲۰۱۵ به ۱۰۱۰۰ رسیده است. توماس دمیزیر وزیر داخلی آلمان نیز اعلام کرد که در بین اسلام گراها شاهد  انتقال قدرت و خشونت به سمت گروههای مختلف هستیم. پتانسیل خشونت و افراطی گری هیچ گاه به این اندازه نبوده است.