کتاب «این رنج، یک رنج نیست» با عنوان فرعی (رنج قدسی در نظام معنایی تشیع و یهودیت) توسط انتشارات کویر منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «این رنج، یک رنج نیست» با عنوان فرعی ( رنج قدسی در نظام معنایی تشیع و یهودیت) توسط  زهرا خشک جان استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و به همت انتشارات کویر در ۷۵۰ نسخه منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب، اثر شایسته قدردانی در جشنواره فارابی سال ۱۳۹۵ است که انتشارات کویر در سال ۱۳۹۶ آن را در ۲۶۱ صفحه و قطع وزیری با قیمت ۲۰ هزار تومان به مخاطبان عرضه کرده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: ما در دنیایی از برساخته‌ها زندگی می‌کنیم، برساخته هایی که آن‌ها را به عنوان عرف، مناسک دینی، ملیت، هویت دینی و ملی و… می‌شناسیم و چنان حضورشان را باور داریم که آن‌ها را به مثابه اموری بدیهی و غیر قابل تردید، پذیرفته ایم، اما برساخته ها، در عین اینکه واقعی اند، بدیهی نیستند.

رنج، یکی از این برساخته هاست که همچون دین، ماهیتی دوگانه دارد، از طرفی، واقعیت‌های بسیاری را در حوزه فردی، اجتماعی و حتی سیاسی، بر می‌سازد و از طرفی دیگر، خود برساخته‌ای است که پتانسیل بالایی برای برساخت و توجیه بسیاری از کنش‌های خرد و کلان را دارد و این امکان و توانایی را فقط از یک بستر معنایی دینی دریافت می‌کند. اما مسئله این نیست که دین و آموزه های دینی، به مسئله رنج بشری پاسخ داده و راهکارهای مواجهه با آن را بیان کنند، نکته مهم تر در این است که دین، بخش زیادی از هویت و مانایی خود را در برساخت و حتی بازتولید رنج می یابد و از این رو، خود، مصدری می شود برای برساخت مکرر رنج، نه صرفا پاسخ دادن و مواجهه با آن. این واقعیتی است که تشیع با آن مواجه است و نیز یهودیت. از این روست که نمی توان هویت دینی شیعی و یهودی را بدون مفهوم رنج ( که دائما در حال برساخته شدن به وجوه مختلف است) تصور نمود.

این کتاب، به مسئله رنج می‌پردازد، رنجی که برساخته نظام معنایی دینی است و در دو بستر معنایی شیعی و یهودی، چنان معناساز می‌شود که مصدر برساخت کنش‌های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی می‌شود، از این روست که نمی‌توان هویت دینی شیعی و یهودی را بدون مفهوم رنج (که به طور دائم در حال برساخته شدن به وجوه مختلف است) تصور کرد.