تعداد ۷ نفر از کاربران اینترنتی به اتهام نقض آزادی بیان از رئیس جمهوری آمریکا شکایت کردند چرا که وی حساب توئیتری خود را به روی آنها مسدود کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، رسانه های آمریکایی تعداد پرونده های شکایتی که یکی از طرفین آن را دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور تشکیل می دهد، ۴ هزار مورد اعلام می کنند.

حالا فرمانده کل قوای آمریکا با یک پرونده شکایت جدید روبروست که شاید بتوان آن را دستاورد افراط و تفریط در دنیای مجازی به حساب آورد.

قضیه از این قرار است که ۷ نفر از شهروندان عادی ایالات متحده از ترامپ به دلیل اینکه حساب توئیتری خود را به روی آنها مسدود کرده، شکایت کرده اند.

ادله شاکیان این است که حساب توئیتری ترامپ شخصی نیست و اگر رئیس جمهوری یک کشور گوش خود را به روی انتقادات مردم ببندد، در اصل حق آزادی بیان را از آنها سلب کرده است.

البته علاقه ترامپ به توئیتر هم بر کسی پوشیده نیست حال آنکه کاخ سفید هم بعضا در همصدایی با وی از آن به عنوان یکی از تیریبون های دولت یاد می کند و می گوید اظهارات توئیتری ترامپ حکم بیانیه رسمی را دارد!

گفتنی است ۴ هزار و یکمین پرونده علیه چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا از سوی موسسه «نایت فرست امندمنت» ثبت شده که نام خود را از اولین متمم قانون اساسی آمریکا گرفته است.

این متمم پیرامون آزادی های مشروع شهروندان آمریکایی از جمله بیان، مطبوعات، دین و عقیده است.

شاکیان می گویند ترامپ یا مشاورین وی در پاسخ به انتقادهای آنها که بعضا رنگ و بوی تمسخر هم داشته، این محرومیت را تحمیل کرده اند.

در پرونده شکایت مطرح شده، نام «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید هم به چشم می خورد.