مراسم هفتمین سالروز درگذشت حضرت آیت الله فضل الله از سوی تجمع الفکر العاملی در لبنان برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ هفتمین سالروز ارتحال حضرت آیت الله سید محمد حسین فضل الله از مراجع تقلید جهان تشیع شب گذشته از سوی تجمع الفکر العاملی لبنان برگزار شد.

حجت الاسلام سید علی عبداللطیف فضل الله رییس این تجمع در این مراسم گفت: حضرت آیت الله فضل الله الگوی کاملی از وحدت را در روند علمی و جهادی خود به نمایش گذاشت و همگان باید از این الگو استفاده کرده و از اقدامات غیرمسؤولانه در قبال این الگوی فکری و اخلاقی خودداری ورزند.

وی تأکید کرد که ما به لغو تفکر شخصی و ذاتی و شکستن اندیشه استثمار و سوء استفاده شخصی نیاز داشته و در راستای خدمت به همگان تلاش کنیم.

این روحانی لبنانی اظهار داشت: جوامعمان به هوشیاری رسالتی و به دور از هرگونه شعارها و گفتمان های تنش زا نیاز دارند و باید از هرگونه زبانی که احساسات را برمی انگیزد، دوری کرد.

حجت الاسلام فضل الله ادامه داد: پروژه های حضرت آیت الله فضل الله باید به عنوان یک ارزش انسانی در برابر پسرفت و تعصب افراطی مورد استفاده قرار گیرد و از گفتمان دینی برای مقابله با کسانی که انسانیت و هویت های انسانی را به اسم دین هدف قرار می دهند، بهره گرفت.