احمد ابوالقاسمی، مدیر رادیو قرآن طی حکمی مهران رهبرحقیقت را به سمت مدیرگروه اطلاع رسانی این شبکه منصوب کرد.

به گزارش پرس شیعه، احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن مهران رهبرحقیقت را به مدیر گروه اطلاع رسانی این شبکه رادیویی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای مهران رهبر حقیقت

نظر به تجارب مفید جنابعالی در رادیو قرآن بدینوسیله به سمت مدیر گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن با گرایش انعکاس و اطلاع رسانی رویدادهای قرآنی منصوب می شوید .

اهم وظایف این مسئولیت عبارت است از :

ـاطلاع رسانی از رویدادهای قرآنی اعم از فعالیت های ترویجی، پژوهشی و آموزشی مراکز و نهادهای قرآنی کشور

پوشش و انعکاس نشست ها، همایش ها، محافل و مسابقات قرآنی ملی و بین المللی

انعکاس فعالیت های قرآنی کشور از طریق تولید برنامه، میان برنامه با استفاده از قالب های متنوع مانند گزارش، مصاحبه، میزگرد، گفتگو، برنامه های ترکیبی، مستند ….

پیگیری تحقق مطالبات قرآنی مقام معظم رهبری و جامعه قرآنی

توسعه و گسترش برنامه های تعاملی با مخاطبان در قالب برنامه های زنده، میدانی و مسابقه محور

موج آفرینی در راستای گسترش فعالیت های قرآنی با استفاده از توسعه ضریب نفوذ رسانه ملی ـ رادیو قرآن رسانه مرجع قرآنی ـ در سایه سرعت، دقت و صحت در اطلاع رسانی قرآنی

مشارکت با شورای هم افزایی فعالیت های مجازی دستگاه های قرآنی کشور در راستای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه فعالیت های قرآنی در فضای مجازی از اهم وظایف این مسئولیت است .

احمد ابوالقاسمی

مدیر رادیو قرآن