طرح پیش نویس (RFP ) پروژه های دولت الکترونیک در حوزه اقتصاد مقاومتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد.

به گزارش پرس شیعه، این پروژه با هدف تهیه و تدوین شرح پیش نویس ۲۴ خدمت درخصوص پروژه‌های حوزه دولت الکترونیکی مرتبط با اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا ساز و کار مناسب برای تصمیم‌سازی لازم جهت تصمیم گیری سازمان فناوری اطلاعات درخصوص نحوه مدیریت و پایش پروژه‌های این بخش فراهم شود.

این پروژه‌ها اغلب مرتبط با حوزه دولت الکترونیکی بوده که در زیرمجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و به‌منظور نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تهیه شده‌اند.

با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و تعدد و تنوع تقاضا در جوامع ، دولت ها به سمت پیاده سازی نظام یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعمیم آن به ارائه خدمات به شهروندان سوق یافته اند و لذا ضرورت تصویب این پروژه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران دیده می شد.

دولت الکترونیک از ابزارهای مهم ارتقای بهره وری بوده و توسعه آن نیز از اجزا جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه رشد محسوب می شود.

شتاب بخشی توسعه حوزه ارتباطات به عنوان حوزه توانمندساز دیگر حوزه ها، رشد بخشهایی از قبیل کشاورزی، راه و شهرسازی و امنیت را رقم خواهد زد و لازم است برنامه های توسعه ای نیز در این راستا تدوین شود.