وزیر مشاور امارات در امور شورای ملی فدرال ضمن حمله به شبکه الجزیره از بدعهدی قطری ها سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نوره الکعبی وزیر مشاور امارات در امور شورای ملی فدرال گفت: شبکه الجزیره به محلی برای برخی از خطرناکترین تروریستها در دنیا تبدیل شده است این شبکه محتوایی نیست بلکه ویرانگر است. فعالیت شبکه قطری با همه تعهدات و توافقات امضا شده از سوی دوحه برای عدم حمایت از تروریسم در تضاد است.

وی افزود: عدم پایبندی قطر به توافقاتش موجب بی اعتمادی شده است. قطر هیچکدام از توافقات امضا شده از جمله یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا درباره کمک به افراطی ها را اجرا نکرده است. شکستن توافقات دارای تبعات است.

وزیر اماراتی اعلام کرد: ما به قطر اعتماد نداریم. آزمون واقعی به امضای توافقات نیست بلکه به اجرای آن است و توافقی که وفا به آن نباشد که توافق نیست.