وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به مناطق کاهش تنش در جنوب غرب سوریه به یاوگویی درباره ایران پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: کارشناسانی از روسیه و آمریکا و اسرائیل در وین منطقه کاهش تنش در جنوب غرب سوریه را بررسی خواهند کرد.

وی مدعی شد: ایران در حال حاضر از سوریه به ویژه جنوب این کشور به عنوان راس پل ضد اسرائیل استفاده می کند و ما نمی توانیم با این موضوع کنار بیاییم و آن را نمی پذیریم ما به دنبال آن هستیم که از آنها اثری در آنجا نباشد و این یکی از شروط اصلی است که ما بر آن اصرار می کنیم.