شیخ حسن بغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله گفت: ارزش پیروزی بر اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه بیشتر از خسارت های اسرائیل است و این مسئله باید درسی باشد برای کسانی که می خواهند به فکر تجاوز به محور مقاومت بیافتند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ حسن بغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله در نشستی فکری در شهرک “انصار” جنوب لبنان گفت: ارزش پیروزی بر اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه بیشتر از خسارت های اسرائیل است و این مسئله باید درسی باشد برای کسانی که می خواهند به فکر تجاوز به محور مقاومت بیافتند.

وی افزود: حوادث سوریه و موصل، ثابت کرد که محور مقاومت با محبوبیت بزرگ مردمی و همراهی احزاب دینی، سیاسی و مذهبی علی رغم اختلاف آن ها، از قدرت بالایی برخوردار است.

شیخ بغدادی اشاره کرد: امروز این معادله تنها اسرائیل را به وحشت نمی اندازد، بلکه آمریکا را نیز از هرگونه ماجراجویی بی حساب و کتاب باز می دارد که در آن صورت بسیاری از امتیاز های به دست آمده در منطقه را از دست خواهد داد.