شیخ مهدی صمیدعی رئیس دار الافتای عراق در پیامی به حضرت آیت الله سیستانی گفت: پیامی را از قلبم به آیت الله سیستانی می فرستم و از ایشان می خواهم که برای اتحاد ملت عراق تلاش کنند و آستین بالا بزنند و از تمامی ملت مسلمان عراق، چه شیعه و چه سنی می گویم که باید متحد شویم و از حرارت فتنه و گرمای ظالمین زیر یک سقف پناه ببریم.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مهدی صمیدعی رئیس دار الافتای عراق در پیامی به حضرت آیت الله سیستانی گفت: پیامی را از قلبم به آیت الله سیستانی می فرستم و از ایشان می خواهم که برای اتحاد ملت عراق تلاش کنند و آستین بالا بزنند و از تمامی ملت مسلمان عراق، چه شیعه و چه سنی می گویم که باید متحد شویم و از حرارت فتنه و گرمای ظالمین زیر یک سقف پناه ببریم.

وی افزود: آیت الله سیستانی گفتند که اهل سنت از خود ما هستند، من می گویم که شیعه جزئی از پیکر ما هستند؛ پس نفس و روح باید با هم جمع شوند. ما چیز گران را به ارزانی نمی فروشیم و نقره را با طلا عوض نمی کنیم.

شیخ صمیدعی ادامه داد: وظیفه من است که پیکر اسلامی را به شکل حقیقی خود برگردانم و تفکری که داعش سیاسی وارد آن کرده است را بیرون کنم.

ممفتی اهل سنت عراق همچنین تاکید کرد: اهل سنت، شیعیان را بیشتر از سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی (۹۰-۱۳۸۹) دوست دارند.

وی با اشاره به برگزاری برخی همایشهای طائفه گرایانه که قرار است از سوی برخی اهل سنت در عراق برگزار شود تاکید کرد: ما از هرگونه همایش یک طرفه و سیاسی برائت می جوییم.