انصار الله یمن همدستی کشورهای جهان و نهادهای بین المللی با تجاوزات عربستان به یمن را محکوم و تاکید کرد که حمله عربستان به بازار مستبأ زیرپاگذاشتن تمام ارزش‌های اخلاقی است.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، شورای سیاسی انصار الله یمن طی بیانیه ای همدستی کشورهای جهان و نهادهای بین المللی در قبال حملات تجاوزکارانه عربستان به یمن و محاصره این کشور را محکوم کرد.

شورای سیاسی انصار الله یمن از همه مردم یمن خواست با حفظ وحدت و هم دلی در دفاع از کشور تلاش کنند.

این شورا همچنین تاکید کرد: جنایت عربستان در حمله به بازار مستبا نشان دهنده نیت پلید و جنایت کارانه آنها در جنگ و زیر پا گذاشتن تمامی ارزش‌های اخلاقی است.

شورای سیاسی انصار الله یمن تصریح کرد: ادامه جنایات عربستان در یمن هیچ راه حلی جلوی پای آنها نمی گذارد و فقط اوضاع را پیچیده تر و بحرانی می کند.

نائب رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اعلام کرد که شمار شهدای حمله جنگنده‌های سعودی به یک بازار در استان حجه به ۱۲۰ نفر رسیده است.