نشست علمی «بررسی چالش‌های فرهنگی جهان اسلام»در مرکز مطالعات مسارات تونس برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، محمدعلی آذرشب، مشاور رییس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست که با حضور محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی ایران در تونس و گروهی از اساتید دانشگاه و نویسندگان این کشور و همچنین گروهی از دانشجویان آفریقایی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری دانشگاه زیتونه تونس برگزار شد، تأکید کرد: یکی از چالش‌های مقابل نخبگان جهان اسلام، نبود گفت‌وگوهای رودرو و گفت‌وگوهای علمی است.

وی سپس با اشاره به آیات قرآن و آموزه‌های دینی، موضوع گفت‌وگو و گفتمان دینی و فرهنگی را یکی از راه‌های مهم برای مقابله با چالش‌های فرهنگی جهان برشمرد.

این نشست با پرسش شرکت‌گنندگان درباره وضع جهان اسلام و بحران‌های کشورهای عربی و پاسخ‌های آذرشب به این پرسش‌ها ادامه یافت.