بر اساس آمار مرکز تحقیقات «پیو» که ۲۱ تیرماه منتشر شد در طول ۵ ماه ریاست جمهوری ترامپ، مهاجرت مسلمانان به آمریکا کاهش و مهاجرت مسیحیان افزایش یافته است.

به گزارش پرس شیعه، بر اساس این آمار ۵۰ درصد از مهاجران به آمریکا در طول ۵ ماهه ریاست جمهوری ترامپ از مردم مسیحی و ۳۸ درصد از مسلمانان بوده است.

طبق گزارش نمایندگی مهاجران سازمان ملل متحد، بیشتر مهاجران مسلمان از کشور سوریه بوده و بیش از نیمی از مهاجران جدید به کشورهای دنیا از این کشور هستند.

افغانستان و سومالی نیز بعد از سوریه بیشترین مهاجرت را به آمریکا دارند.

طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، پذیرش مهاجران در سال مالی ۲۰۱۷ که در سی‌ام سپتامبر(شهریورماه سال جاری) به اتمام می‌رسد، نسبت به سال مالی ۲۰۱۶ ریاست جمهوری اوباما به کمتر از سقف ۸۵ هزار نفر خواهد رسید.

سال مالی دوره‌ای‌ است که برای محاسبه وضع مالی سالیانه در تجارت و سازمان‌های گوناگون کاربرد دارد. سال مالی در آمریکا از اول اکتبر شروع می‌شود و تا ۳۰ سپتامبر سال بعد میلادی ادامه دارد.