حضرت آقا حاج سید محمد حسن قاضی آقا زاده مرحوم قاضی فرمودند: خبر رحلت مرحوم مسقطی که از شاگردان برجسته مرحوم قاضی بوده و در حال سجده در یکی از مساجد جان داده بود را به آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند…

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آقا حاج سید محمد حسن قاضی آقا زاده مرحوم قاضی فرمودند: خبر رحلت مرحوم مسقطی که از شاگردان برجسته مرحوم قاضی بوده و در حال سجده در یکی از مساجد جان داده بود را به آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند و ایشان هم پیام رحلت را توسط واسطه‌ای به مرحوم قاضی که در مدرسه هندی حجره داشتند اعلام کردند. من داخل صحن مدرسه بودم و علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی و آقا شیخ محمد تقی آملی و غیرهم از شاگردان مرحوم قاضی نیز در صحن بودند. هیچیک از آنها جرات ننمود خبر ارتحال مسقطی را به حجره بالا به مرحوم قاضی برساند. زیرا می‌دانستند این خبر برای مرحوم قاضی با آن فرط علاقه به مسقطی، غیر قابل تحمل است. لهذا حضرت آقا حدّاد را اختیار نمودند که وی این خبر را برساند. و چون آقای حدّاد این خبر را رسانید، مرحوم قاضی فرمودند: می‌دانم!»