عضو تجمع علمای مسلمان لبنان تأکید کرد که جنگ سال ۲۰۰۶ نقاب را از چهره محور شرارت در لبنان کنار زد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ خضر الکبش عضو تجمع علمای مسلمان لبنان با اشاره به سالروز جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ گفت: مقاومت در این جنگ، ثبات و پیروزی بدست آورد که جهانیان را مبهوت کرد.

وی افزود: فرماندهان نظامی صهیونیستی نیز برای اولین بار به شکست اعتراف کرده و سربازان رژیم نیز ضربه روحی شدیدی متحمل شدند.

این روحانی اهل تسنن تصریح کرد: جنگ سال ۲۰۰۶ نقاب را از چهره محور شرارت در لبنان کنار زد. این افراد با سفیر آمریکا و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده و از آنها خواستند به اسرائیل برای استمرار جنگ تا نابودی مقاومت فشار وارد کنند.

شیخ الکبش اظهار داشت که این مساله زمانی ثابت شد که فواد سینوره رییس جمهور لبنان در حالی که پیکر شهدای ما بر روی زمین بود، با کاندولیزا رایس دیدار کرد و وی را بوسید.