همایش معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۲۵ تیرماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دکتر شاهین آخوند زاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: این همایش با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری، مشاورین و مدیران ارشد معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

آخوند زاده ارائه گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و ارائه گزارش عملکرد معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور را از محور های اصلی این همایش عنوان کرد.