تبریزی زاده، استاد دانشگاه تهران گفت: جایگاه خدایان در دین هندوئیسم در دوران های مختلف این دین متفاوت است، به طوری که خدایان این دین در ادوار مختلف تغییر جایگاه های واضح را نشان می دهند

به گزارش پرس شیعه، برنامه «شعبده شوم» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی ادیان نوظهور و فرقه انحرافی هندوئیسم، با حضور مریم مقدسی (استاد دانشگاه الزهرا) و راضیه تبریزی زاده (مدرس دانشگاه تهران و جامعه المصطفی) روی آنتن رفت.

در این برنامه مریم مقدسی با اشاره به نحوه ی ایجاد دوران کلاسیک در آیین هندو، گفت: در فاصله سال های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد تعداد زیادی از افراد از آسیای مرکزی کوچ می کنند، به طوری که در نتیجه ی این کوچ عده ای به سمت غرب و شمال اروپا و عده ای دیگر به ایران و هند می روند.

وی همچنین در ادامه افزود: به دلیل پیوندهای قدیمی و کهنی که میان مهاجران آسیای مرکزی وجود داشت، همگی به خانواده ی زبانی هندی، اروپایی تکلم کرده و واقف بودند.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این که مهاجران هند اروپایی از شمال غربی به هند آمده و به سمت رود گنگ می روند، توضیح داد: با غلبه و نفوذ آریایی ها بر شمال و جنوب هند و با گذشت زمان، نظام های اجتماعی و کشاورزی بومی در فرهنگ مهاجران با یکدیگر آمیخته شده و زمینه ی تشکیل دوران کلاسیک یا دوران طلایی هند فراهم می شود.

وی با اشاره به این که قوم هندی اروپایی ها همواره مشغول دامداری بودند، اظهار داشت: این قوم با رسیدن به هر مکان یا جغرافیای جدید فرهنگ و سنت های خود را انتقال داده و به همراه داشتند؛ بر همین اساس با واردات مواردی چون زبان سانسکریت، اعتقاد به خدایان، مراسم قربانی برای آتش و غیره دوران کلاسیک در هند پا گرفته و رشد کرد.

در ادامه ی برنامه راضیه تبریزی زاده با اشاره به این که آیین هندوئیسم از سنت ها و فرهنگ های دینی هند نشات گرفته است، گفت: آیین هندوئیسم در تاریخ سابقه ای چند هزار ساله دارد، به طوری که در زمان حاضر نیز مشغول فعالیت و پیشروی است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: هندوئیسم یک دین است، در حالی که به اعتقاد برخی از کارشناسان یک فرهنگ بوده و بیانگر آداب و سنن اجتماعی خاص است.

این مدرس دانشگاه تهران با بیان این که عنصر تسامح و تساهل از مهم ترین ویژگی های دین هندوئیسم به شمار می رود، عنوان کرد: جایگاه خدایان در دین هندوئیسم در دوران و تاریخ های مختلف این دین متفاوت است، به طوری که خدایان این دین در ادوار مختلف تغییر جایگاه های بسیار واضح و متعددی را نشان می دهند.

وی با اشاره به شاخصه ی اصلی دین هندوئیسم ، توضیح داد: بر اساس دین هندو، یک فرد هندو هیچ گاه مجبور به پذیرش خدایان متعدد یا خدای واحد نیست.

راضیه تبریزی زاده با بیان این که نشانه های توحید و نبوت در دین هندو مشاهده نمی شود، گفت: هندو تاریخ یک فرهنگ و آداب و سنن اجتماعی است.

وی با اشاره به این که اولین دوره از دین هندو مربوط به ۴ هزار و ۷۵۰ سال پیش از میلاد است، عنوان کرد: دوره ی دوم دین هندو در نیمه ی دوم هزاره ی پیش از میلاد به وقوع پیوسته و دوران کلاسیک نیز به عنوان دوره ی سوم تاریخ هندوئیسم از سال ۵۰۰ قبل از میلاد تا سال ۵۰۰ بعد از میلاد ادامه یافته است.